Σπήλαια Ψηλορείτη
 
ΣΠΗΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΑΡΑΘΡΑ ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ
Στον Ψηλορείτη ο αριθμός των σπηλαίων είναι μεγάλος και η ποικιλία ανεξάντλητη. Χιλιόμετρα σπηλαιοβαράθρων και συστημάτων υπόγειων αγωγών νερού, εκατοντάδες σπήλαια και κοιλότητες απαντούν σε κάθε γωνιά του βουνού. Εδώ βρίσκεται το 3ο βαθύτερο και μεγαλύτερο σε μήκος σπηλαιοβάραθρο της Ελλάδας, η «Ταφκούρα», με βάθος 860 μέτρων και μήκος διαδρομών πάνω από εξήμισυ χιλιόμετρα, καθώς και μερικά άλλα από τα βαθύτερα της χώρας: ο «τάφκος στα Πετραδολάκια» (-475μ.), το «Διπλοτάφκι» (-400μ.), το «Κορίτσι» (-223μ.), που αποτελούν τα σημερινά δίκτυα ροής νερού τα οποία τροφοδοτούν τις μεγαλύτερες πηγές του νομού Ηρακλείου στα βόρεια παράλια.
 
 
Copyright © Σπηλαιολογικός Όμιλος Κρήτης, ΛΑΒΡΥΣ, Ηράκλειο 2008
design and development: magnetism.gr